Firma PPHU STEVEN Marek Bryła otrzymała dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt dotyczył wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności, w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Celem projektu było utrzymanie działalności przedsiębiorstwa. Wartość projektu wyniosła 291.875,31 PLN i była sfinansowana w całości ze środków Funduszy Europejskich.